• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Levertijd en Verzendkosten

 

Levertijd

 

Wij doen ons best om bestelde artikelen die op voorraad zijn binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling én de betaling te verzenden.

Voor alle producten geldt de aangegeven levertijd zoals vermeld op deze webshop. Hier aan kunnen geen rechten ontleend worden. Mocht het zo zijn dat een artikel niet op voorraad blijkt te zijn dan nemen wij binnen 24 uur contact met je op.

 

Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden:

 

  1. Indedoek.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan indedoek.nl kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal indedoek.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van de Algemene Voorwaarden zal indedoek.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal indedoek.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van indedoek.nl.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij indedoek.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan indedoek.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Verzendkosten

 

- A: Nederland. Gratis verzenden.

- B: Duitsland, België. €5,50 per pakket. Gratis verzenden vanaf €150,-

- C: Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk. €9,00 per pakket. Gratis verzenden vanaf €150,-

- D: Finland, Hongarije, Ierland, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden. €12,50 per pakket. Gratis verzenden vanaf €150,-

- E: Bulgarije, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië. €20,00 per pakket. Gratis verzenden vanaf €150,-